הצוותמנכ"ל קנגורו – ישראל (החל משנת 2013) - ד"ר מארק אפלבאום, מרצה בכיר במכללה אקדמית לחינוך ע"ש קיי.

עוסק מזה שנים רבות בפיתוח חשיבה מתמטית, בהוראת המתמטיקה בעזרת בעיות חקר וגילוי, באתגור תלמידים בעלי יכולות גבוהות במתמטיקה, ובשילוב משחקים בהוראת המתמטיקה.

הוציא לאור יותר מ - 10 ספרים ויותר מ – 50 מאמרים.

מנהל אדמיניסטרטיבי - מר אריאל אוברשטיין, מורה למתמטיקה


ועדת היגוי 


פרופסור יעקוב יעקובובדר' אריה מישנה 
המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת 
תל אביב
מנכ"ל לשכת מסחר ותעשייה ישראל אזרביג'אן
מנהל פרויקטים בכיר בחברת נס
בעל תאור שלישי במתמטיקה ותואר שני בחינוךLast modified: Thursday, 8 October 2020, 4:55 PM