קנגורו ישראל

קנגורו ישראל

קנגורו ישראל

Number of replies: 1
In reply to First post

תשובה ל: קנגורו ישראל

by אריאל אוברשטיין -

שלום רב ושנה טובה!

אנו בעיצומן של ההכנות לקראת קנגורו תשפ"א ונשמח לראות את תלמידיכם משתתפים בתכנית קנגורו גם השנה.
בשנת לימודים תש"ף השתתפו מספר שיא של תלמידים: מעל 43 אלף - וזה בהחלט הבעת האמון בתכנית. אנחנו חולקים את ההצלחה עמכם, מורות ומורים יקרים - הרי כל זה לא היה קורה בלי העידוד וההכוונה שלכם .

במהלך חודש אוקטובר אנו נפתח את האתר להרשמה של כלל הציבור. השנה נאפשר מספר מסלולים: (1) השתתפות באימון בלבד, (2) השתתפות בתחרות בלבד*, (3) השתתפות באימון ובתחרות. 
* ציון האימון יהווה גם השנה חלק מהציון הסופי.
  תאריך פתיחת המשימה הראשונה הוא ה-3 בנובמבר.

גם השנה התכנית תפתח ללא עלות מצד התלמידים לשכבות גיל שונות בערים רמת גן, באר שבע, ודימונה. נכון להיום אין משרד החינוך מסבסד את השתתפותם של תלמידי שכבה ד' בקנגורו תשפ"א (כפי שהיה בשלוש שנים אחרונות) וזה בגלל היעדר תקציב המדינה.

להזכירכם, ניתן לרכוש חוברות עבודה של קנגורו המיועדות לתלמידי כיתות א-ו. מאגרי החידות בחוברות אלו שונים מאלה המופיעים באתר. את החוברות ניתן לרכוש ברוב חנויות הספרים. מידע נוסף על החוברות >> באתר יסוד << 
 לידיעתכם, התחדשנו בחוברת קנגורו לתלמידי כיתות ד' הלומדים בערבית. פרטים בקישור הבא >> مسابقة الألغاز كنغورو <<


דבר נוסף ואחרון


בימים אלה אנחנו "מנקים" את המערכת ומסירים את כל המשתמשים. המשמעות היא שלא תקבלו יותר הודעות מאיתנו.


מי שמעוניין שנדוור לו ונודיע על פתיחת ההרשמה והודעות חשובות אחרות, מוזמן להיכנס לקישור הבא ולהשאיר כתובת מייל >> כתובת מייל לדיוור <<


גמר חתימה טובה